นิทานพื้นบ้านและเทพนิยายเกาหลี

หนังสือเรื่อง " นิทานพื้นบ้านและเทพนิยายเกาหลี "

เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 398.2519 ฮ115น

โดย
ซูซาน คราวเดอร์ ฮัน เขียน
เกษร เจริญรักษ์ แปล