คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป..

...วิลเลียม เชคสเปียร์...

"คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป
แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง"

ที่มาข้อมูล : http://webboard.yenta4.com
เดือนมกราคม 2556