เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า ..

เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต...

โดย
http://www.sanook.com
เดือนมกราคม 2556