เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า ..

เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง..

โดย

http://www.sanook.com
เดือยพฤศจิกายน 2555