ให้ใช้ชีวิตเสมือนว่า "พรุ่งนี้จะไม่มีชีวิตอยู่...


ให้ใช้ชีวิตเสมือนว่า "พรุ่งนี้จะไม่มีชีวิตอยู่...

ที่มาข้อมูล : parttimejobddd.wordpress.com
เดือนธันวาคม 2555