อย่าใช้วิธีทำร้ายจิตใจคน..


อย่าใช้วิธีทำร้ายจิตใจคน
แล้วค่ีอยมาเตือนสติเขา..
เวลานี้คำพูดที่ดีเลิศ
จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

ที่มาข้อมูล : parttimejobddd.wordpress.com
เดือนตุลาคม 2555