กฏแห่งกระจก

หนังสือเรื่อง "กฏแห่งกระจก"

เลขเรียกหนังสือ 150 น824ก 2553

โดย
โยชิโนริ โนงุจิ : เขียน
ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ : แปล