ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

เลขเรียก VCDท 374
สามารถค้นหาได้ที่มุมคุณธรรม สำนักหอสมุด ชั้น 1 อาคารใหม่