ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม

หนังสือเรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม"

เลขเรียกหนังสือ 371.39 ธ152ช
โดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม