สามารถ สุทะ ครูที่เป็นมากกว่าเรือจ้าง (เม.ย.๕๕)

สามารถ สุทะ ครูที่เป็นมากกว่าเรือจ้าง
ประจำเดือนเมษยน ๒๕๕๕

ท่ามกลางความห่างไกลในพื้นที่ทะเลสาบแม่น้ำปิง เหนือเขื่อนภูมิพล จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเล็กๆ ที่ชื่อว่า “โรงเรียนเรือนแพ”เพื่อขยายโอกาสทาง การศึกษาให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ภาพของ โรงเรียนแห่งนี้ คงจะต่างจากโรงเรียนที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคย โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่บนแพลอยน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย ไม่มีอาคารสูงใหญ่ ไม่มีสนามฟุตบอลหรือลานกีฬาให้กับเด็กๆได้วิ่งเล่น มีเพียงเวิ้งน้ำ อันกว้างไกลและภูเขาสูง ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ เรือคือพาหนะเดียวที่จะสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ นี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูที่มาบรรจุอยู่ที่นี่รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ใช้เป็นเพียงทางผ่านก่อนที่จะจากไปแต่สำหรับ ครูสามารถ สุทะ อดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติ คนหนุ่มที่เคยใช้ชีวิตในเมืองสะดวกสบาย กลับไม่คิดเช่นนั้น เขาคือครูคนเดียวและคนแรกของโรงเรียนเรือนแพ ที่ทำหน้าที่เป็นเรือจ้างคอยส่งลูกศิษย์มานานที่สุดกว่า 7 ปี ด้วยครูเข้าถึงหัวใจใฝ่เรียนรู้ของเด็กๆ เพราะในวัยเด็กเขาก็ยากจน แต่มีความใฝ่รู้ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ได้เรียนหนังสือไม่ต่างจากลูกศิษย์ของเขาในวันนี้