ความรู้ (เมษายน ๒๕๕๕)

ธรรมะประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

โดย
ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
http://muslimchiangmai.net