การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมดีที่พ่อทำ"

มุมคุณธรรมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสื่อมัลติมีเดียให้ผู้ใช้บริการเหมาะกับผู้ใช้บริการทุกวัย สามารถสืบค้นได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารใหม่
---------------------------------------------------------

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมดีที่พ่อทำ" โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย


แผ่นที่ 1
แผ่นที่ 2 ตอนจบ
ฉบับเต็ม