ธรรมดีที่พ่อทำ

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมดีที่พ่อทำ”

สำนักหอสมุด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมดีที่พ่อทำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทราบแนวทางและหัวข้อธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติ โดยมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีซี คอนซัลแตนท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำนักหอสมุด

แฟ้มภาพกิจกรรม...
-------------------------------------------------------------------------------------------

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมดีที่พ่อทำ" โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย


แผ่นที่ 1
แผ่นที่ 2 ตอนจบ
ฉบับเต็ม