Journal selector Chiang Mai University Library

Journal Selector

us

Scopus Search

เลือกหัวข้อสำหรับค้นหา

คำค้น

จำนวนหน้าที่ค้นพบ

Result

Result 16068record(s)

Authur Name
Thongtem, S. ( 332 )
Thongtem, T. ( 300 )
Lumyong, S. ( 285 )
Sriboonchitta, S. ( 275 )
Yimnirun, R. ( 267 )
Tongsong, T. ( 256 )
Ananta, S. ( 223 )
Chattipakorn, N. ( 212 )
Phanichphant, S. ( 212 )
Tunkasiri, T. ( 209 )
Subject Area
Medicine (all) ( 5475 )
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) ( 2446 )
Materials Science (all) ( 2174 )
Agricultural and Biological Sciences (all) ( 2149 )
Engineering (all) ( 2142 )
Physics and Astronomy (all) ( 1986 )
Chemistry (all) ( 1617 )
Mathematics (all) ( 1272 )
Computer Science (all) ( 1133 )
( 21 )
Publish Years
2019(3 )
2018(967 )
2017(1602 )
2016(1484 )
2015(1266 )
2014(1189 )
2013(1051 )
2012(1058 )
2011(950 )
2010(866 )
1 ) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2

Creator : Marin-Felix Y.
Publication : Studies in Mycology
Cover Date: 2019-03-01
2 ) Decision fusion using fuzzy dempster-shafer theory

Creator : Surathong S.
Publication : Advances in Intelligent Systems and Computing
Cover Date: 2019-01-01
3 ) A comparative study on scrum simulations

Creator : Ramingwong S.
Publication : Advances in Intelligent Systems and Computing
Cover Date: 2019-01-01
4 ) Geologic framework of the Fang Hot Springs area with emphasis on structure, hydrology, and geothermal development, Chiang Mai Province, northern Thailand

Creator : Wood S.
Publication : Geothermal Energy
Cover Date: 2018-12-01
5 ) Contrasting maternal and paternal genetic variation of hunter-gatherer groups in Thailand

Creator : Kutanan W.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
6 ) Effect of nanograin-boundary networks generation on corrosion of carburized martensitic stainless steel

Creator : Boonruang C.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
7 ) Exponentially practical stability of discrete time singular system with delay and disturbance

Creator : Wangrat S.
Publication : Advances in Difference Equations
Cover Date: 2018-12-01
8 ) Production of antibody against elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) unveils tissue tropisms and routes of viral transmission in EEHV-infected Asian elephants

Creator : Kochagul V.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
9 ) Physical insight on mechanism of photoinduced charge transfer in multipolar photoactive molecules

Creator : Li Y.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
10 ) Iron(III)-Tannic Molecular Nanoparticles Enhance Autophagy effect and T1MRI Contrast in Liver Cell Lines

Creator : Saowalak K.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
11 ) The split common fixed point problem for infinite families of demicontractive mappings

Creator : Hanjing A.
Publication : Fixed Point Theory and Applications
Cover Date: 2018-12-01
12 ) Factors associated with cognitive impairment in elderly versus nonelderly patients with metabolic syndrome: The different roles of FGF21

Creator : Phrommintikul A.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
13 ) Analysis of stability and Hopf bifurcation in a fractional Gauss-type predator–prey model with Allee effect and Holling type-III functional response

Creator : Baisad K.
Publication : Advances in Difference Equations
Cover Date: 2018-12-01
14 ) An in vitro potency assay using nicotinic acetylcholine receptor binding works well with antivenoms against Bungarus candidus and Naja naja

Creator : Ratanabanangkoon K.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
15 ) Electrocatalytic enhancement of platinum and palladium metal on polydopamine reduced graphene oxide support for alcohol oxidation

Creator : Themsirimongkon S.
Publication : Journal of Colloid and Interface Science
Cover Date: 2018-11-15
16 ) Colorimetric ionophore-based coextraction titrimetry of potassium ions

Creator : Thajee K.
Publication : Analytica Chimica Acta
Cover Date: 2018-10-31
17 ) Preparation of injectable hydrogels from temperature and pH responsive grafted chitosan with tuned gelation temperature suitable for tumor acidic environment

Creator : Jommanee N.
Publication : Carbohydrate Polymers
Cover Date: 2018-10-15
18 ) Improvement of mechanical properties and thermal stability of biodegradable rice starch–based films blended with carboxymethyl chitosan

Creator : Suriyatem R.
Publication : Industrial Crops and Products
Cover Date: 2018-10-15
19 ) Spectroscopic property and color of bismuth silicate glasses with addition of 3d transition metals

Creator : Dutchaneephet J.
Publication : Materials Letters
Cover Date: 2018-10-15
20 ) Tectono-thermal evolution of a long-lived segment of the East African Rift System: Thermochronological insights from the North Lokichar Basin, Turkana, Kenya

Creator : Boone S.
Publication : Tectonophysics
Cover Date: 2018-10-02
21 ) Effects of corncob derived xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings

Creator : Van Doan H.
Publication : Aquaculture
Cover Date: 2018-10-01
22 ) Catalytic roles of Sm2O3dopants on ethylene oxide sensing mechanisms of flame-made SnO2nanoparticles

Creator : Singkammo S.
Publication : Applied Surface Science
Cover Date: 2018-10-01
23 ) Impairment of a membrane-targeting protein translated from a downstream gene of a “self-cleaving” T2A peptide conjunction

Creator : Hadpech S.
Publication : Protein Expression and Purification
Cover Date: 2018-10-01
24 ) Lactobacillus paracasei HII01, xylooligosaccharides, and synbiotics reduce gut disturbance in obese rats

Creator : Thiennimitr P.
Publication : Nutrition
Cover Date: 2018-10-01
25 ) Data logger-based measurement of household water consumption and micro-component analysis of an intermittent water supply system

Creator : Guragai B.
Publication : Journal of Cleaner Production
Cover Date: 2018-10-01
26 ) Physico-chemical characterization of natural lake pigments obtained from Caesalpinia Sappan Linn. and their composite films for poly(lactic acid)-based packaging materials

Creator : Girdthep S.
Publication : Dyes and Pigments
Cover Date: 2018-10-01
27 ) Development of a compact electromagnetic undulator for linac-based coherent THz radiation source in Thailand

Creator : Chaisueb N.
Publication : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
Cover Date: 2018-09-11
28 ) Expression in Escherichia coli of novel recombinant hybrid antimicrobial peptide AL32-P113 with enhanced antimicrobial activity in vitro

Creator : Wanmakok M.
Publication : Gene
Cover Date: 2018-09-10
29 ) Sequential injection analysis for the determination of fluoroquinolone antibacterial drug residues by using eosin Y as complexing agent

Creator : Chaiyasing K.
Publication : Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Cover Date: 2018-09-05
30 ) Forest plantations and climate change discourses: New powers of ‘green’ grabbing in Cambodia

Creator : Scheidel A.
Publication : Land Use Policy
Cover Date: 2018-09-01
31 ) Why go green? Discourse analysis of motivations for Thailand's oil and gas companies to invest in renewable energy

Creator : Chaiyapa W.
Publication : Energy Policy
Cover Date: 2018-09-01
32 ) Detection of nineteen enteric viruses in raw sewage in Japan

Creator : Thongprachum A.
Publication : Infection, Genetics and Evolution
Cover Date: 2018-09-01
33 ) Socioeconomic inequalities in frailty among older adults in six low- and middle-income countries: Results from the WHO Study on global AGEing and adult health (SAGE)

Creator : Hoogendijk E.
Publication : Maturitas
Cover Date: 2018-09-01
34 ) High thermal stability of energy storage density and large strain improvement of lead-free Bi0.5(Na0.40K0.10)TiO3piezoelectric ceramics doped with La and Zr

Creator : Butnoi P.
Publication : Journal of the European Ceramic Society
Cover Date: 2018-09-01
35 ) Photocatalytic activities of silver compound modified activated carbon@ZnO: Novel ternary composite visible light-driven photocatalysts

Creator : Amornpitoksuk P.
Publication : Materials Science in Semiconductor Processing
Cover Date: 2018-09-01
36 ) Amino acid ferrocene conjugates using sulfonamide linkages

Creator : Chanawanno K.
Publication : Journal of Organometallic Chemistry
Cover Date: 2018-09-01
37 ) Curcumin inhibition of the effects of Tip α induced cytokine expression in gastric cancer patients

Creator : Wongsirisin P.
Publication : PharmaNutrition
Cover Date: 2018-09-01
38 ) Simulation and evaluation of a biomass gasification-based combined cooling, heating, and power system integrated with an organic Rankine cycle

Creator : Li C.
Publication : Energy
Cover Date: 2018-09-01
39 ) Sustainable utilization of lime kiln dust as active filler in hot mix asphalt with moisture damage resistance

Creator : Jitsanigam P.
Publication : Sustainable Materials and Technologies
Cover Date: 2018-09-01
40 ) On Generalized Heisenberg Groups: The Symmetric Case

Creator : Sangkhanan K.
Publication : Results in Mathematics
Cover Date: 2018-09-01
41 ) A new species and a new record of the Simulium (Gomphostilbia) gombakense species-group (Diptera: Simuliidae) from Thailand

Creator : Takaoka H.
Publication : Acta Tropica
Cover Date: 2018-09-01
42 ) Microsatellite genotyping and molecular screening of pea (Pisum sativum L.) germplasm with high-resolution melting analysis for resistance to powdery mildew

Creator : Ganopoulos I.
Publication : Plant Gene
Cover Date: 2018-09-01
43 ) Heat transfer phenomena on waste heat recovery of combustion stack gas with deionized water in helical coiled heat exchanger

Creator : Kong R.
Publication : Case Studies in Thermal Engineering
Cover Date: 2018-09-01
44 ) Two different genogroups of Ehrlichia canis from dogs in Thailand using immunodominant protein genes

Creator : Nambooppha B.
Publication : Infection, Genetics and Evolution
Cover Date: 2018-09-01
45 ) Effects of orange peels derived pectin on innate immune response, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured under indoor biofloc system

Creator : Doan H.
Publication : Fish and Shellfish Immunology
Cover Date: 2018-09-01
46 ) Theoretical analysis of orientations and tautomerization of genistein in β-cyclodextrin

Creator : Hanpaibool C.
Publication : Journal of Molecular Liquids
Cover Date: 2018-09-01
47 ) Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of (Ba0.7Ca0.3)Ti1-xCuxO3-xceramics

Creator : Jaiban P.
Publication : Journal of Alloys and Compounds
Cover Date: 2018-08-30
48 ) Dielectric properties of PFN–PZT composites: From relaxor to normal ferroelectric behavior

Creator : Limpichaipanit A.
Publication : Ceramics International
Cover Date: 2018-08-15
49 ) Copper incorporation in Mn2+-doped Sn2S3nanocrystals and the resultant structural, optical, and electrochemical characteristics

Creator : Noppakuadrittidej P.
Publication : Ceramics International
Cover Date: 2018-08-15
50 ) Radiative response of biomass-burning aerosols over an urban atmosphere in northern peninsular Southeast Asia

Creator : Pani S.
Publication : Science of the Total Environment
Cover Date: 2018-08-15
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531 โทรสาร 0-5322-2766
Email: cmuljournalselector@gmail.com
เวลาเปิดบริการ :
ปกติ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ