Journal selector Chiang Mai University Library

Journal Selector

us

Scopus Search

เลือกหัวข้อสำหรับค้นหา

คำค้น

จำนวนหน้าที่ค้นพบ

Result

Result 16773record(s)

Authur Name
Thongtem, S. ( 338 )
Thongtem, T. ( 306 )
Sriboonchitta, S. ( 300 )
Lumyong, S. ( 298 )
Yimnirun, R. ( 268 )
Tongsong, T. ( 260 )
Chattipakorn, N. ( 227 )
Ananta, S. ( 223 )
Phanichphant, S. ( 215 )
Tunkasiri, T. ( 213 )
Subject Area
Medicine (all) ( 5610 )
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) ( 2651 )
Materials Science (all) ( 2278 )
Engineering (all) ( 2270 )
Agricultural and Biological Sciences (all) ( 2264 )
Physics and Astronomy (all) ( 2087 )
Chemistry (all) ( 1704 )
Mathematics (all) ( 1350 )
Computer Science (all) ( 1216 )
( 21 )
Publish Years
2019(38 )
2018(1618 )
2017(1604 )
2016(1477 )
2015(1267 )
2014(1191 )
2013(1053 )
2012(1069 )
2011(951 )
2010(867 )
1 ) Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 2

Creator : Marin-Felix Y.
Publication : Studies in Mycology
Cover Date: 2019-03-01
2 ) Hypoglycemia induced by Plasmodium berghei infection is prevented by treatment with Tinospora crispa stem extract

Creator : Ounjaijean S.
Publication : Parasitology International
Cover Date: 2019-02-01
3 ) Optical spectroscopic investigations of neodymium and erbium added bismuth silicate glasses

Creator : Dutchaneephet J.
Publication : Optik
Cover Date: 2019-02-01
4 ) Thermoelectric properties of YBa2Cu3O7−x-NayCoO2 segmented oxide ceramics

Creator : Wannasut P.
Publication : Materials Letters
Cover Date: 2019-02-01
5 ) Ultrafine Bi2WO6 nanoparticles prepared by flame spray pyrolysis for selective acetone gas-sensing

Creator : Punginsang M.
Publication : Materials Science in Semiconductor Processing
Cover Date: 2019-02-01
6 ) Effects of nutrition factors on mortality and sepsis occurrence in a multicenter university-based surgical intensive care unit in Thailand (THAI-SICU study)

Creator : Auiwattanakul S.
Publication : Nutrition
Cover Date: 2019-02-01
7 ) Effect of sulfation and partial hydrolysis of polysaccharides from Polygonatum sibiricum on immune-enhancement

Creator : Yelithao K.
Publication : International Journal of Biological Macromolecules
Cover Date: 2019-02-01
8 ) Kinematic modeling and design optimization of flexure-jointed planar mechanisms using polynomial bases for flexure curvature

Creator : Kuresangsai P.
Publication : Mechanism and Machine Theory
Cover Date: 2019-02-01
9 ) Diagnosis of diabetic retinopathy based on holistic texture and local retinal features

Creator : Frazao L.
Publication : Information Sciences
Cover Date: 2019-02-01
10 ) Type 2 constacyclic codes over [Formula presented] of oddly even length

Creator : Cao Y.
Publication : Discrete Mathematics
Cover Date: 2019-02-01
11 ) Synergistic effect of welding electrospun fibers and MWCNT reinforcement on strength enhancement of PAN–PVC non-woven mats for water filtration

Creator : Namsaeng J.
Publication : Chemical Engineering Science
Cover Date: 2019-01-16
12 ) Binding pattern and susceptibility of epigallocatechin gallate against envelope protein homodimer of Zika virus: A molecular dynamics study

Creator : Hengphasatporn K.
Publication : Journal of Molecular Liquids
Cover Date: 2019-01-15
13 ) Simultaneous determination of tocols, γ-oryzanols, phytosterols, squalene, cholecalciferol and phylloquinone in rice bran and vegetable oil samples

Creator : Pokkanta P.
Publication : Food Chemistry
Cover Date: 2019-01-15
14 ) Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)

Creator : Dumhai R.
Publication : Scientia Horticulturae
Cover Date: 2019-01-03
15 ) Decision fusion using fuzzy dempster-shafer theory

Creator : Surathong S.
Publication : Advances in Intelligent Systems and Computing
Cover Date: 2019-01-01
16 ) Nano/micron particles released from newspapers under different reading conditions

Creator : Sopajaree K.
Publication : Science of the Total Environment
Cover Date: 2019-01-01
17 ) The effects of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors on lipid metabolism and cardiovascular function

Creator : Amput P.
Publication : Biomedicine and Pharmacotherapy
Cover Date: 2019-01-01
18 ) A class of repeated-root constacyclic codes over Fpm[u]/〈ue〉 of Type 2

Creator : Cao Y.
Publication : Finite Fields and their Applications
Cover Date: 2019-01-01
19 ) Antioxidant activity of the extracts from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown in Northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated eastern little tuna slice

Creator : Yarnpakdee S.
Publication : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Cover Date: 2019-01-01
20 ) A systematic review of work integrated learning for the digital economy

Creator : Janchai W.
Publication : International Journal of Information and Communication Technology Education
Cover Date: 2019-01-01
21 ) Reduced ADAM8 levels upon non-surgical periodontal therapy in patients with chronic periodontitis

Creator : Nimcharoen T.
Publication : Archives of Oral Biology
Cover Date: 2019-01-01
22 ) Ocimum sanctum Linn. as a natural source of skin anti-ageing compounds

Creator : Chaiyana W.
Publication : Industrial Crops and Products
Cover Date: 2019-01-01
23 ) A new method for spectrophotometric determination of carbaryl based on rubber tree bark peroxidase enzymatic reaction

Creator : Supharoek S.
Publication : Microchemical Journal
Cover Date: 2019-01-01
24 ) Compact structure-preserving approach to solitary wave in shallow water modeled by the Rosenau-RLW equation

Creator : Wongsaijai B.
Publication : Applied Mathematics and Computation
Cover Date: 2019-01-01
25 ) Molecular epidemiology and characterization of porcine adenoviruses in pigs with diarrhea in Thailand

Creator : Kumthip K.
Publication : Infection, Genetics and Evolution
Cover Date: 2019-01-01
26 ) Translation, cross-cultural adaptation and psychometric properties of the Sleep-Related Breathing Disordered−Pediatric Sleep Questionnaire for obese Thai children with obstructive sleep apnea

Creator : Longlalerng K.
Publication : Sleep Medicine
Cover Date: 2019-01-01
27 ) A framework for measuring value chain performance in the sugar industry

Creator : Srichanthamit T.
Publication : Lecture Notes in Electrical Engineering
Cover Date: 2019-01-01
28 ) Developing an electronic logbook to monitor progress for international doctoral students in Thailand: A pilot study

Creator : Viseskul N.
Publication : Walailak Journal of Science and Technology
Cover Date: 2019-01-01
29 ) A Randomized Controlled Double-Masked Study of Transdermal Androgen in Dry Eye Patients Associated With Androgen Deficiency

Creator : Supalaset S.
Publication : American Journal of Ophthalmology
Cover Date: 2019-01-01
30 ) Measuring quality of C2C E-commerce websites in Lao PDR

Creator : Vilaysuk B.
Publication : Advances in Intelligent Systems and Computing
Cover Date: 2019-01-01
31 ) Evaluating of quality of rice bran protein concentrate prepared by a combination of isoelectronic precipitation and electrolyzed water treatment

Creator : Watanabe M.
Publication : LWT
Cover Date: 2019-01-01
32 ) Optimal design of pipe diameter in water distribution system by multi-objective differential evolution algorithm: A case study of small town in Chiang Mai

Creator : Wisittipanich W.
Publication : Lecture Notes in Electrical Engineering
Cover Date: 2019-01-01
33 ) Computational screening of chalcones acting against topoisomerase IIα and their cytotoxicity towards cancer cell lines

Creator : Sangpheak K.
Publication : Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
Cover Date: 2019-01-01
34 ) Lipid-lowering effects of Coffea arabica pulp aqueous extract in Caco-2 cells and hypercholesterolemic rats

Creator : Ontawong A.
Publication : Phytomedicine
Cover Date: 2019-01-01
35 ) A comparative study on scrum simulations

Creator : Ramingwong S.
Publication : Advances in Intelligent Systems and Computing
Cover Date: 2019-01-01
36 ) Anti-proliferative effect of 8α-tigloyloxyhirsutinolide-13-O-acetate (8αTGH) isolated from Vernonia cinerea on oral squamous cell carcinoma through inhibition of STAT3 and STAT2 phosphorylation

Creator : Pouyfung P.
Publication : Phytomedicine
Cover Date: 2019-01-01
37 ) Co-activation of WT1 and AP-1 proteins on WT1 gene promoter to induce WT1 gene expression in K562 cells

Creator : Anuchapreeda S.
Publication : Cellular Signalling
Cover Date: 2019-01-01
38 ) Simple simultaneous determination of iron and manganese by sequential injection spectrophotometry using astilbin extracted from Smilax china L. root

Creator : Ganranoo L.
Publication : Talanta
Cover Date: 2019-01-01
39 ) Ion beam genetic-technology for modification of rice phenotypes

Creator : Techarang J.
Publication : Surface and Coatings Technology
Cover Date: 2018-12-15
40 ) Multi-criteria optimization for a biomass gasification-integrated combined cooling, heating, and power system based on life-cycle assessment

Creator : Li C.
Publication : Energy Conversion and Management
Cover Date: 2018-12-15
41 ) Early suboptimal ART adherence was associated with missed clinical visits in HIV-infected patients in Asia

Creator : Jiamsakul A.
Publication : AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV
Cover Date: 2018-12-02
42 ) Relationships between Hoffa fragment size and surgical approach selection: a cadaveric study

Creator : Orapiriyakul W.
Publication : Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Cover Date: 2018-12-01
43 ) A Clinical Risk Prediction Tool for Peritonitis-Associated Treatment Failure in Peritoneal Dialysis Patients

Creator : Nochaiwong S.
Publication : Scientific Reports
Cover Date: 2018-12-01
44 ) Optimization of alkaline pretreatment and enzymatic hydrolysis for the extraction of xylooligosaccharide from rice husk

Creator : Khat-udomkiri N.
Publication : AMB Express
Cover Date: 2018-12-01
45 ) Molecular structures, chemical properties and biological activities of polysaccharide from Smilax glabra rhizome

Creator : Lee J.
Publication : International Journal of Biological Macromolecules
Cover Date: 2018-12-01
46 ) Mechanical properties improvement of thermoplastic corn starch and polyethylene-grafted-maleicanhydride blending by Na+ions neutralization of carboxymethyl cellulose

Creator : Jantanasakulwong K.
Publication : International Journal of Biological Macromolecules
Cover Date: 2018-12-01
47 ) Nexus narratives and resource insecurities in the Mekong Region

Creator : Lebel L.
Publication : Environmental Science and Policy
Cover Date: 2018-12-01
48 ) A spectroscopic study of indigo dye in aqueous solution: A combined experimental and TD-DFT study

Creator : Jiwalak N.
Publication : Journal of Luminescence
Cover Date: 2018-12-01
49 ) Alpha-mangostin, an active compound in Garcinia mangostana, abrogates anoikis-resistance in human hepatocellular carcinoma cells

Creator : Wudtiwai B.
Publication : Toxicology in Vitro
Cover Date: 2018-12-01
50 ) Mucosal immune parameters, immune and antioxidant defence related genes expression and growth performance of zebrafish (Danio rerio) fed on Gracilaria gracilis powder

Creator : Hoseinifar S.
Publication : Fish and Shellfish Immunology
Cover Date: 2018-12-01
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531 โทรสาร 0-5322-2766
Email: cmuljournalselector@gmail.com
เวลาเปิดบริการ :
ปกติ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ