ค้นหา Journal Link


ผลการค้นหา

หมวดอักษร ชื่อ Journal ประเภท Journal
nature online acta pharmacologica sinica a
sciencedirect acute pain a
scopus addiction a
scopus addiction biology a
scopus addictive behaviors a
sciencedirect advanced drug delivery reviews a
scopus advances in drug research a
scopus advances in pharmacological sciences a
scopus advances in pharmacology a
scopus advances in pharmacology and chemotherapy a
scopus advances in pharmacy a
scopus adverse drug reaction bulletin a
scopus adverse drug reactions and toxicological reviews a
sciencedirect alcohol a
sciencedirect the american journal of geriatric pharmacotherapy a
cinahl plus with full text american journal of health-system pharmacy a
cinahl plus with full text american journal of hospital pharmacy a
sciencedirect american journal of hypertension a
wiley interscience (blackwell synergy) american journal of industrial medicine a
sciencedirect american journal of kidney diseases a
cinahl plus with full text american journal of pharmacy benefits a
sciencedirect anaesthesia & intensive care medicine a
sciencedirect analytica chimica acta a
sciencedirect antiviral research a
wiley interscience (blackwell synergy) archiv der pharmazie a
sciencedirect the arts in psychotherapy a
wiley interscience (blackwell synergy) basic & clinical pharmacology & toxicology b
sciencedirect behavior and cognitive therapy today b
sciencedirect behavior therapy b
sciencedirect best practice & research clinical endocrinology & metabolism b
cinahl plus with full text best practices for hospital & health-system pharmacy b
wiley interscience (blackwell synergy) biomedical chromatography b
sciencedirect biomedicine & pharmacotherapy b
sciencedirect bioorganic & medicinal chemistry b
sciencedirect bioorganic & medicinal chemistry letters b
sciencedirect bioorganic chemistry b
wiley interscience (blackwell synergy) biopharmaceutics & drug disposition b
scopus brazilian journal of medical and biological research b
scopus brazilian journal of pharmaceutical sciences b
scopus brazilian journal of pharmacognsosy b
scopus british homeopathic journal b
wiley interscience (blackwell synergy) british journal of clinical pharmacology b
Scopus british journal of clinical pharmacology, supplement b
scopus british journal of clinical practice b
wiley interscience (blackwell synergy) british journal of pharmacology b
cinahl plus with full text canadian journal of hospital pharmacy c
sciencedirect cancer letters c
sciencedirect cancer treatment reviews c
scopus chemical and pharmaceutical bulletin c
scopus chemical research in toxicology c
scopus chemical speciation and bioavailability c
scopus chemico-biological interactions c
wiley interscience (blackwell synergy) cheminform c
wiley interscience (blackwell synergy) chemistry & biodiversity c
wiley interscience (blackwell synergy) chemmedchem c
scopus child and adolescent mental health c
sciencedirect chinese journal of analytical chemistry c
scopus chinese journal of antibiotics c
scopus chinese journal of cancer biotherapy c
sciencedirect chinese journal of natural medicines c
scopus chinese journal of new drugs c
scopus chinese journal of pharmacology and toxicology c
scopus chinese pharmaceutical journal c
scopus chinese pharmacological bulletin c
scopus chinese traditional and herbal drugs c
wiley interscience (blackwell synergy) chirality c
sciencedirect clinical acupuncture and oriental medicine c
sciencedirect clinical nutrition c
Scopus clinical pharmacology & therapeutics c
sciencedirect clinical therapeutics c
sciencedirect clinics in dermatology c
wiley interscience (blackwell synergy) cns neuroscience & therapeutics c
sciencedirect colloids and surfaces a: physicochemical and engineering aspects c
sciencedirect colloids and surfaces b: biointerfaces c
sciencedirect comparative biochemistry and physiology part c: toxicology & pharmacology c
wiley interscience (blackwell synergy) contact dermatitis c
sciencedirect contraception c
wiley interscience (blackwell synergy) contrast media & molecular imaging c
sciencedirect controlled clinical trials c
sciencedirect current opinion in chemical biology c
sciencedirect current problems in dermatology c
sciencedirect current therapeutic research c
sciencedirect currents in pharmacy teaching and learning c
scopus depression and anxiety d
scopus dermatologic therapy d
scopus developmental pharmacology and therapeutics d
scopus developments in biological standardization d
scopus developments in biologicals d
scopus developments in health economics and public policy d
sciencedirect diabetes & metabolic syndrome: clinical research & reviews d
sciencedirect diabetes research and clinical practice d
scopus disease management and health outcomes d
scopus dissolution technologies d
sciencedirect DNA repair d
sciencedirect drug and alcohol dependence d
scopus drug benefit trends d
scopus drug delivery system d
springerlink drug delivery and translational research d
scopus drug delivery: journal of delivery and targeting of therapeutic agents d
scopus drug dev.commun. d
scopus drug design and delivery d
Scopus drug design, development and therapy d
scopus drug development research d
scopus drug development and industrial pharmacy d
sciencedirect drug discovery today d
sciencedirect drug discovery today: biosilico d
sciencedirect drug discovery today: disease mechanisms d
sciencedirect drug discovery today: disease models d
sciencedirect drug discovery today: targets d
sciencedirect drug discovery today: technologies d
sciencedirect drug discovery today: therapeutic strategies d
cinahl plus with full text drug intelligence & clinical pharmacy d
sciencedirect drug resistance updates d
wiley interscience (blackwell synergy) drug testing and analysis d
wiley interscience (blackwell synergy) environmental and molecular mutagenesis e
wiley interscience (blackwell synergy) environmental toxicology e
wiley interscience (blackwell synergy) environmental toxicology and chemistry e
sciencedirect environmental toxicology and pharmacology e
wiley interscience (blackwell synergy) epilepsia e
sciencedirect european journal of cancer e
scopus european journal of clinical pharmacology e
scopus european journal of clinical research e
scopus european journal of drug metabolism and pharmacokinetics e
scopus european journal of herbal medicine e
sciencedirect european journal of internal medicine e
sciencedirect european journal of medicinal chemistry e
scopus european journal of oncology pharmacy e
sciencedirect european journal of pain e
sciencedirect european journal of pain supplements e
scopus european journal of parenteral and pharmaceutical sciences e
sciencedirect european journal of pharmaceutical sciences e
sciencedirect european journal of pharmaceutics and biopharmaceutics e
sciencedirect european journal of pharmacology e
scopus european journal of pharmacology - environmental toxicology and pharmacology section e
scopus european journal of pharmacology - molecular pharmacology section e
sciencedirect european journal of pharmacology: environmental toxicology and pharmacology e
sciencedirect european journal of pharmacology: molecular pharmacology e
sciencedirect european neuropsychopharmacology e
sciencedirect experimental and toxicologic pathology e
scopus fabad journal of pharmaceutical sciences f
sciencedirect fitoterapia f
sciencedirect food and chemical toxicology f
sciencedirect forensic science international f
sciencedirect forensic science international supplement series f
sciencedirect free radical biology and medicine f
sciencedirect general pharmacology: the vascular system g
ScienceDirect genomics g
scopus global journal of pharmacology g
Scopus hospital pharmacy h
sciencedirect il farmaco i
sciencedirect immunopharmacology i
scopus indian drugs i
scopus indian journal of chemistry - section b organic and medicinal chemistry i
scopus indian journal of forensic medicine and toxicology i
scopus indian journal of pharmaceutical education and research i
scopus indian journal of pharmaceutical sciences i
scopus indian journal of pharmacology i
scopus indian journal of physiology and pharmacology i
scopus infection and drug resistance i
scopus infectious disorders - drug targets i
scopus inflammation and allergy - drug targets i
scopus inflammopharmacology i
scopus influenza and other respiratory viruses i
sciencedirect international immunopharmacology i
sciencedirect international journal of antimicrobial agents i
wiley interscience (blackwell synergy) international journal of cancer i
scopus international journal of clinical pharmacology and therapeutics i
scopus international journal of clinical pharmacology research i
scopus international journal of clinical pharmacology therapy and toxicology i
cinahl plus with full text international journal of clinical pharmacy i
scopus international journal of computational biology and drug design i
wiley interscience (blackwell synergy) international journal of cosmetic science i
scopus international journal of crude drug research i
scopus international journal of drug development and research i
sciencedirect international journal of drug policy i
scopus international journal of geriatric psychopharmacology i
scopus international journal of green pharmacy i
scopus international journal of immunopathology and pharmacology i
scopus international journal of immunopharmacology i
sciencedirect international journal of medical microbiology i
scopus international journal of neuropsychopharmacology i
scopus international journal of pharmaceutical compounding i
scopus international journal of pharmaceutical medicine i
sciencedirect international journal of pharmaceutics i
scopus international journal of pharmacognosy i
scopus international journal of pharmacology i
scopus international journal of pharmacy and pharmaceutical sciences i
scopus international journal of pharmacy practice i
scopus international journal of pharmtech research i
scopus international journal of research in pharmaceutical sciences i
scopus international pharmacy journal i
scopus internet journal of pharmacology i
scopus investigational new drugs i
springerlink journal of acupuncture and tuina science j
sciencedirect journal of allergy and clinical immunology j
wiley interscience (blackwell synergy) journal of applied toxicology j
springerlink journal of biomedical science j
sciencedirect journal of chromatography a j
sciencedirect journal of clinical anesthesia j
sciencedirect journal of clinical epidemiology j
sciencedirect journal of clinical forensic medicine j
cinahl plus with full text journal of clinical pharmacy & therapeutics j
sciencedirect journal of colloid and interface science j
sciencedirect journal of controlled release j
sciencedirect journal of ethnopharmacology j
sciencedirect journal of experimental & clinical medicine j
sciencedirect journal of forensic and legal medicine j
sciencedirect journal of health economics j
wiley interscience (blackwell synergy) journal of labelled compounds and radiopharmaceuticals j
cinahl plus with full text journal of managed care pharmacy j
acs publications journal of medicinal and pharmaceutical chemistry (1957?1962) j
acs publications journal of medicinal chemistry j
wiley interscience (blackwell synergy) journal of molecular recognition j
acs publications journal of natural products j
cinahl plus with full text journal of oncology pharmacy practice j
sciencedirect journal of pediatric health care j
sciencedirect journal of pharmaceutical and biomedical analysis j
cinahl plus with full text journal of pharmacy & pharmaceutical sciences j
wiley interscience (blackwell synergy) journal of pharmacy and pharmacology j
cinahl plus with full text journal of pharmacy practice & research j
cinahl plus with full text journal of pharmacy technology j
sciencedirect journal of trace elements in medicine and biology j
sciencedirect legal medicine l
wiley interscience (blackwell synergy) letters in applied microbiology l
sciencedirect life sciences l
wiley interscience (blackwell synergy) macromolecular bioscience m
sciencedirect medical hypotheses m
scopus medical letter on drugs and therapeutics m
scopus medical toxicology and adverse drug experience m
scopus metal-based drugs m
scopus methods and findings in experimental and clinical pharmacology m
acs publications molecular pharmaceutics m
ScienceDirect nanomedicine: nanotechnology, biology and medicine n
cinahl plus with full text natural pharmacy n
scopus natural product sciences n
scopus natural toxins n
scopus nature reviews drug discovery n
sciencedirect neuropharmacology n
nature online neuropsychopharmacology n
sciencedirect obesity research & clinical practice o
sciencedirect patient education and counseling p
sciencedirect pharmaceutica acta helvetiae p
scopus pharmaceutical biology p
scopus pharmaceutical biotechnology p
scopus pharmaceutical care and research p
scopus pharmaceutical chemistry journal p
scopus pharmaceutical journal p
springerlink pharmaceutical research p
sciencedirect pharmaceutical science & technology today p
scopus pharmaceutical statistics p
scopus pharmaceutical technology p
scopus pharmacogenomics p
scopus pharmacognosy journal p
sciencedirect pharmacological research p
sciencedirect pharmacology & therapeutics p
sciencedirect pharmacology biochemistry and behavior p
cinahl plus with full text pharmacy practice (18863655) p
cinahl plus with full text pharmacy practice management quarterly p
cinahl plus with full text pharmacy world & science p
scopus physiology and pharmacology p
scopus phytochemical analysis p
sciencedirect phytochemistry p
springerlink phytochemistry reviews p
sciencedirect phytomedicine p
springerlink phytoth?rapie p
wiley interscience (blackwell synergy) phytotherapy research p
sciencedirect primary care diabetes p
wiley interscience (blackwell synergy) protein science p
sciencedirect psychiatry p
wiley interscience (blackwell synergy) psychiatry and clinical neurosciences p
sciencedirect public health p
sciencedirect pulmonary pharmacology p
sciencedirect radiotherapy and oncology r
sciencedirect regulatory toxicology and pharmacology r
sciencedirect reproductive health matters r
sciencedirect reproductive toxicology r
sciencedirect research in social and administrative pharmacy r
sciencedirect respiratory medicine r
sciencedirect seminars in nuclear medicine s
scopus skin pharmacology s
scopus skin pharmacology and applied skin physiology s
scopus skin pharmacology and physiology s
sciencedirect social science & medicine s
sciencedirect south african journal of botany s
sciencedirect steroids s
sciencedirect surveys in operations research and management science s
sciencedirect targets t
sciencedirect tetrahedron t
sciencedirect tetrahedron: asymmetry t
Scopus thai journal of pharmaceutical sciences t
sciencedirect the american journal of emergency medicine t
sciencedirect the american journal of geriatric pharmacotherapy t
cambridge journals online the international journal of neuropsychopharmacology t
sciencedirect the lancet infectious diseases t
sciencedirect the pharmacogenomics journal t
Scopus therapeutic advances in neurological disorders t
Scopus therapeutic drug monitoring t
Scopus therapeutics and clinical risk management t
sciencedirect toxicology t
sciencedirect toxicology and applied pharmacology t
sciencedirect toxicology in vitro t
sciencedirect trends in endocrinology and metabolism t
sciencedirect trends in pharmacological sciences t
sciencedirect update on cancer therapeutics u
sciencedirect vaccine v
sciencedirect vascular pharmacology v
sciencedirect world science and technology w
Scopus International Journal of Drug Delivery Technology i

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328
โทรสาร 053-222-741
e-mail : aorrakanya@lib.cmu.ac.th
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


 

    Cover art