ค้นหา บทความวารสารผลการค้นหา

Title Imprint
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยารักษาโรคเบาหวานกลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 122-128
Succinylcholine induced malignant hyperthermia ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 113-119
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 109-112
การศึกษาข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากอันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร: กรณีศึกษาการใช้ยาแอสไพริน (aspirin) และมะรุม (Moringa oleifera) ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 101-108
Domperidone: คำเตือนที่ฉลากและเอกสารกำกับยา ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 97-100
Gangrenous Ergotism ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559), หน้า 83-85
การประเมินการใช้ยา debigatran etexilate ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 18, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2558), หน้า 68-78
ผลของการใช้เพลง "แพ้ยามั่งหม้าย" เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการแพ้ยา จังหวัดสตูล ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 18, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2558), หน้า 4-10
สถานการณ์การปนเปื้อจุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557), หน้า 72-81
การยกเลิกข้อบ่งใช้รักษาภาวะกระดูกพรุนของยา calcitonin ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557), หน้า 67-71
การประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาจาก Thai Vigibase สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557), หน้า 61-66
Etoricoxib : angioedema and itching ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา NSAIDs ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557), หน้า 53-56
ผลของยาเม็ดรานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด์ ต่างบริษัทต่อความคงตัวทางกายภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557), หน้า 40-47
กรณีศึกษายากลุ่ม aminoglycosides ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557), หน้า 35-39
รายงานภาวะไตวายภายหลังการใช้ยา ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 28-33
Drug-induced liver injury in the 21st century ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 26-27
มารู้จัก "ก๊าซทางการแพทย์" ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 22-25
Symmeterical peripheral gengrene จากการใช้ยา norepinephrine ในภาวะ septic shock ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 18-21
การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 5-12
มาตรการควบคุมกัญชง ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557), หน้า 1-4
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อระบบหูและการได้ยิน ปี พ.ศ. 2546-2555 ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 125-128
การใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 115-118
การเกิดอาการตุ่มพองที่เยื่อเมือกช่องปาก (oral mucosal eruption) และใจสั่น แน่นหน้าอกจากการใช้ยา naproxen ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 112-114
AZT induced anemia ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 108-111
การเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาโซเลโดรนิคแอซิด (zoledronic acid : Aclasta®) ในโรงพยาบาลตรัง ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 104-107
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 100-103
การจัดการความเสี่ยงของยาซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) สำหรับใช้ภายใน ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556), หน้า 97-99
รายงานอาการ anaphylactic reaction จากการใช้ยาฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 92-96
Nevirapine induced acute hepatitis ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 80-84
Imatinib induced drug rash with eosinophilia and systemic symtoms syndrome (DRESS syndrome) ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556), หน้า 76-79

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328
โทรสาร 053-222-741
e-mail : aorrakanya@lib.cmu.ac.th
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.


 

    Cover art