human library
us

102
108
110
111
114
115
116
118
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
169
170
171
172
173
174
34
35
48
49
50
51
52
53
55
57
93
94
96
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB 6 (ชั้น 2-3) 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3291-92
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. (ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน)