Home arrow e - Knowledge arrow ศัพท์เศรษฐศาสตร์ arrow ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด = Monopolistic competition
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด = Monopolistic competition PDF Print
Image  ตลาดแบบหนึ่งที่มีทั้งลักษณะของการแข่งขันและการผูกขาดปรากฏอยู่ ลักษณะที่ส่อแสดงถึงการแข่งขันได้แก่ การมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมากและเข้าออกจากตลาดได้ง่าย ส่วนลักษณะที่แสดงถึงการผูกขาดที่มีอยู่บ้างก็คือ สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงทำให้ผู้บริโภคบางรายมีความนิยมชมชอบสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ ทำให้ผู้ผลิตรายนั้นมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าได้ในระดับหนึ่ง ตัวอย่างของสินค้าและบริการที่จัดอยู่ในตลาดประเภทนี้ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องเรือน สำนักงานทนายความ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นอาทิ
< Previous   Next >