เครื่องมือช่วยค้นหา


cmu library

Keywords

Limit results to:


cmu library


Keyword Title Author


cmu library
cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".

ข่าวประชาสัมพันธ์


อาเซียนเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

อาเซียนเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

มารู้จัก OPAC ผ่าน INFOGRAPHIC

มารู้จัก OPAC ผ่าน INFOGRAPHIC

6 ควร / ไม่ควรทำ ในห้องสมุด

6 ควร / ไม่ควรทำ ในห้องสมุด

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์

จองหนังสือทำไงดี?

จองหนังสือทำไงดี?

How to Renew Online

How to Renew Online

Document Delivery Service

Document Delivery Service

OPEN VPN
VPN หรือ Virtual Private Network ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ทำให้สามารถเข้าใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริการ ผ่านเครือข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> เข้าใช้งาน VPN <<
Other

cmu library

cmu library
cmu library
cmu library