เครื่องมือช่วยค้นหา


cmu library

Keywords

Limit results to:


cmu library


Keyword Title Author


cmu library
cmu library

ตรวจสอบข้อมูลการยืม / ยืมต่อ

ชื่อ :

Barcode :พิมพ์ชื่อ-สกุล (ไม่ระบุคำนำหน้านาม เช่น "นายรักเรียน มีอนาคต" พิมพ์ชื่อสกุล รักเรียน มีอนาคต)
Type Name "Jane Smith".

ข่าวประชาสัมพันธ์


มาทำความรู้จักกับอาเซียนกันเถอะ

มาทำความรู้จักกับอาเซียนกันเถอะ

มารู้จัก OPAC ผ่าน INFOGRAPHIC กันเถอะ

มารู้จัก OPAC ผ่าน INFOGRAPHIC กันเถอะ

OPEN VPN
VPN หรือ Virtual Private Network ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ทำให้สามารถเข้าใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริการ ผ่านเครือข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> เข้าใช้งาน VPN <<
Other
cmu library
cmu library
cmu library