ชื่อหนังสือ : ไทยรบพม่า
เลขหมู่หนังสือ : 959.303 ด217ท 2530

สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง พงศาวดารไทยรบพม่า มีความเป็นมาครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ กรมศิลปากรอนุญาตให้สำนักพิมพ์คลังวิทยา จัดพิมพ์จำหน่ายโดยแบ่งเป็น ๒ ภาคจบ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้อนุญาตพิมพ์จำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวจบ

 

ชื่อหนังสือ : ประวัติบุคคลสำคัญ
เลขหมู่หนังสือ : 920 ด217ป 2554

สาระสังเขป : เรื่องราวของบุคคล สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่มีคุณูปการต่อเเผ่นดินไทยในทุกทุกด้าน บางเรื่องราวสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ เเละบางเรื่องราวก็ชวนลุ้นระทึกใจยิ่ง

 

ชื่อหนังสือ : ตำนานวังเก่า
เลขหมู่หนังสือ : 728.8209 ด217ต 2553

สาระสังเขป : หนังสือตำนานวังเก่า เป็นหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมา สถานที่ตั้งของเจ้านายทุกพระองค์ ที่ได้เคยประทับอยู่ ณ วังแห่งนั้น ตั้งแต่ก่อนจะสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการตั้งวัง และเข้าใจความเป็นมาของวังเก่าในมุมมองทางประวัติศาสตร์

ชื่อหนังสือ : คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก
เลขหมู่หนังสือ : 920.0593 ด217ค

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงรวบรวมคนดีที่พระองค์ได้ทรงรู้จัก ไว้มากมาย ทั้งหมด ๔ เล่มจบ ลักษณะบอกเล่าพระประวัติ ประวัติของบุคคลต่าง ๆ ที่ทรงรู้จักคุ้นเคย มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนาง ฯลฯ

ชื่อหนังสือ : อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม
เลขหมู่หนังสือ : 959.3023 ด217อ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้อธิบายหลากหลายเรื่องราวที่สนุกสนานโดยเฉพาะคำวินิจฉัยเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทียรราชา และเรื่องราวของท้าวศรีสุดาจันทร์คบชู้กับขุนวรวงศาธิราช ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ให้เห็นภาพเข้าใจเรื่องราว และหลายเรื่องราวที่อาจเข้าใจไปอีกแบบหนึ่ง พระองค์ทรงนำมาวินิจฉัยได้อย่างสนุกสนาน ทำให้เข้าใจในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

ชื่อหนังสือ : ตำนานวังหน้า
เลขหมู่หนังสือ : 923.1593 ด217ต

สาระสังเขป : รวมประวัติอันทรง คุณค่าของพระราชวังหน้าและกรมพระราชวังบวรฯ รวมถึงรายนามของราชนิกุลทุกพระองค์ไว้อย่างครบถ้วน ผู้อ่านจะได้ทราบถึงวังที่ประทับที่สร้างโดยพระมหาอุปราชและใช้เป็นวังที่ประทับสืบต่อมา ซึ่งในบางรัชสมัยนั้น แม้ว่าจะได้ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ยังคงเสด็จประทับที่วังหน้าอันเป็นพระราชวังที่ประทับเดิมของพระองค์ ด้วยเหตุนี้พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้าจึงมีความสำคัญควบคู่กับประวัติศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเสมอมา ตำนานวังหน้าเล่มนี้นำเนื้อความมาจากประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๓ และได้รับการชำระจากกรมศิลปากรแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙

ชื่อหนังสือ : วีรบุรุษ วีรสตรี และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
เลขหมู่หนังสือ : 923.1 ธ152ว

สาระสังเขป : เป็นหนังสือที่รวบรวมวีรบุรุษ วีรสตรี และบุคคลสำคัญตั้งแต่กรุงสุโขทัย ถึงรัตนโกสินทร์ ให้นักอ่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ผ่านบุคคลสำคัญผู้ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการหาความรู้

 

ชื่อหนังสือ : นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
เลขหมู่หนังสือ : 398.3 ด217น

สาระสังเขป : เป็นการนำบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจำนวน ๖ เรื่อง จาก ๒๑ เรื่อง มารวมไว้แหล่งเดียวกัน ทำนองการประพันธ์เป็นความเรียงเชิงร้อยแก้ว มีลักษณะเสมือนผู้ใหญ่กำลังเล่านิทานหรือประสบการณ์ของคนให้เด็ก ๆ ฟัง พร้อมเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ช่วยเพิ่มความรู้ไว้ตลอดเล่ม เนื้อเรื่องนอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านความบันเทิง อ่านได้เบาสมองแล้ว ยังได้สาระความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของไทยและของต่างประเทศ สภาพบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือเรื่องแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนที่อนุชนรุ่นหลังควรจะได้เรียนรู้

ชื่อหนังสือ : แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑, ๒ ,๓
เลขหมู่หนังสือ : 895.911 ด217บ

สาระสังเขป : ทรงนิพนธ์หนังสือชุดแบบเรียนเร็วขึ้นมีเนื้อหาหลักดังนี้.......................
๑. มูลบทบรรพกิจ สอนเขียนสอนอ่านเบื้องต้น
๒. วาหนิติ์นิกร อักษรนำ อักษรประโยค อักษรควบ

 

ชื่อหนังสือ : พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เลขหมู่หนังสือ : 923.1593 น578ด

สาระสังเขป : พระนิพนธ์เล่มนี้เล่าถึงพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคคือ
ภาค ๑ เรื่องบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ แบ่งเป็น ๖ ตอน
ภาค ๒ เรื่องพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมืองแบ่งเป็น ๗ ตอน
ภาค ๓ สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขตแบ่งเป็น ๓ ตอน

ชื่อหนังสือ : เที่ยวเมืองพม่า
เลขหมู่หนังสือ : 915.91 ด217ท

สาระสังเขป : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เขียนเรื่องเที่ยวเมืองพม่า ในปี   พ.ศ.๒๔๗๘ ถ้านับถึงปีปัจจุบัน คือ พ.ศ.๒๕๕๓ ก็เป็นระยะเวลา ๗๕ ปีถ้าผู้อ่านอยากทราบว่า ประเทศเมื่อ ๗๕ ปีก่อนเป็นอย่างไร วิธีการที่ดีที่สุดคืออ่านหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองพม่า พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหนังสือเล่มนี้ จะพาท่านย้อนกลับไปยังอดีตของพม่าเมื่อ ๗๕ ปีก่อน

ชื่อหนังสือ : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ และบุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกยกย่อง (ฉบับเยาวชน)
เลขหมู่หนังสือ : 923.2593 ล212ช

สาระสังเขป : พระนามและนามบุคคลสำคัญคนไทยที่โลกยกย่องเล่มนี้ นำเสนอ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลก ประกอบไปด้วย บุคคลทุกระดับชั้นซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนบำเพ็ญประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่าง อเนกอนันต์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางทั้ง ในระดับชาติและระดับโลก

ชื่อหนังสือ : นิทานโบราณคดี
เลขหมู่หนังสือ : 398.3 ด217น

สาระสังเขป : เป็นพระนิพนธ์เรื่องสุดท้ายในพระชนม์ชีพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเรื่องราวต่างๆที่ทรงรับรู้จากการเดินทางไปตรวจราชการ
ต่างจังหวัด ในช่วงที่ทรงมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (๒๔๓๕ - ๒๔๕๗)
และความรู้ที่ได้จากการทูลถามเรื่องเก่าเมื่อทรงร่วมโต๊ะเสวยกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรที่จะมีการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
มิฉะนั้นความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ทรงรับรู้ก็จะสูญหาย

ชื่อหนังสือ : ประชุมพระนิพนธ์ สรรพความรู้
เลขหมู่หนังสือ : 923.2593 ด217ป

สาระสังเขป : เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานพระนิพนธ์จากที่พระองค์ได้ทรงพระนิพนไว้มากมายแล้วนำมาคัดสรรให้ได้ ๑๕ เรื่องซึ่งมีเรื่องที่หาอ่านยากและเรื่องที่รู้จักกันดีนำมารวบรวมไว้ให้เกิดความหลากหลายแก่ผู้อ่านดังนี้ เรื่องลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ ตำนานการเกณฑ์ทหารไทยตำนานเรือรบไทย ปัญหาเรื่องพระเชตุพน ตำนานหอพระสมุดวชิรญาณ เรื่องหนังสือหอหลวงตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ อธิบายเครื่องบูชา เรื่องพระบรมรูปทรงม้าเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องสมเด็จพระปิยมหาราชเรื่องวินิจฉัยประเพณีแต่งงานอย่างโบราณ เรื่องแม่ซื้อเรื่องวินิจฉัยคำเรียกพระภิกษุ และเรื่องแฟชั่น ผลงานพระนิพนธ์ทั้ง ๑๕ เรื่องนี้นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังเป็นหนังสือที่อ่านสนุกอีกด้วยเช่นกัน

ชื่อหนังสือ : 20 คนไทยบุคคลสำคัญของโลก
เลขหมู่หนังสือ : 923.2593 บ432ย

สาระสังเขป : เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ ๒๐ บุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกประกอบไปด้วยบุคคลทุกระดับชั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับโลก ประวัติชีวิต ผลงาน อุดมการณ์ ความคิด ปรัชญา ความรู้มากมายของท่านเหล่านี้ ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ชื่อหนังสือ : นักวัฒนธรรมไทยระดับโลก
เลขหมู่หนังสือ : 927 ป17111น

สาระสังเขป : เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักวัฒนธรรมไทยผู้เป็นบุคคล.....
สำคัญที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคล
ดีเด่นของโลก เป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
แก่คนไทยและคนทั่วโลก

ชื่อหนังสือ : ปกิณกะพระนิพนธ์ เล่ม 2 พระราชประวัติกษัตริย์ไทย
เลขหมู่หนังสือ : 923.1593 ด217ป

สาระสังเขป : พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ขึ้นขณะที่ทรงประทับ
อยู่เกาะปีนังโดยข้อมูลที่พระองค์ทรงนำมาใช้ได้มาจากทั้งพงศาวดารฝ่ายไทยและ
พงศาวดารฝ่ายพม่า และสอดแทรกความคิดเห็นในลักษณะการวิเคราะห์ของผู้ประพันธ์ไว้ตลอดเล่มซึ่งเนื้อหาที่เสนอ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ได้แก่ ภาค ๑ เรื่องบ้านเมืองเกิด
ยุคเข็ญ ภาค ๒ สมเด็จพระนเรศวรทรงกู้บ้านเมือง ภาค ๓ สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขต การดำเนินเรื่องสนุกสนานสำนวนภาษาอ่านเข้าใจง่ายนอกจากผู้อ่านจะได้ความบันเทิงแล้ว ยังจะได้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

ชื่อหนังสือ : ปกิณกะพระนิพนธ์ เล่ม 3 : ย้อนรอยประเพณีวัฒนธรรมไทย
เลขหมู่หนังสือ : 923.1593 ด217ป

สาระสังเขป : ดำรงราชานุภาพมารวมพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันพระนิพนธ์เล่มนี้
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยในอดีตอาทิการแห่เรือพยุหยาตรา การแต่งงาน การเล่นสภา การเล่นมโหรีการสอบพระปริยัติธรรม และอีกหลากหลายนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ในวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีตอันจะทำให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ซึ่งชนรุ่นหลังควรจะได้เรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษสืบไป

ชื่อหนังสือ : เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
เลขหมู่หนังสือ : 294.3095493 ด217ร

สาระสังเขป : พระนิพนธ์เรื่องนี้ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงตำนานและประวัติความเป็นมาของลังกาทวีปก่อนนับถือพระพุทธศาสนา จนถึงการสังคายนาและจารึกพระไตรปิฎกด้วยตัวอักษรเป็นครั้งแรกต่อมาพระไตรปิฎกฉบับนี้ ได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆ

ชื่อหนังสือ : เรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด
เลขหมู่หนังสือ : 089.9591 ด217รก

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนที่ ๒ เป็นประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด

 

ชื่อหนังสือ : นิราศนครวัด
เลขหมู่หนังสือ : 915.96 ด217น

สาระสังเขป : นิราศนครวัดเป็นนิราศร้อยแก้วเพียงเรื่องเดียวในบรรดาวรรณคดีของไทยทั้งหมด เป็นพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองไทย นับเป็นหนังสือเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีเล่มแรกๆของไทย

ชื่อหนังสือ : ตำนานเรื่องสามก๊ก
เลขหมู่หนังสือ : 895.13 ส261ต

สาระสังเขป : พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงแต่งไว้เป็นภาคผนวกประกอบหนังสือสามก๊ก ฉบับงานพระเมรุสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ อันเป็นสมเด็จพระชนนีแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ราชบัณฑิตยสภารับชำระต้นฉบับจาก หนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)โดยฐาปนาชื่อใหม่ว่า "หนังสือสามก๊กฉบับราชบัณฑิตยสภา" เมื่อปี ๒๔๗๑