ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUW
กลุ่มสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , แสดงทั้งหมด
A
Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate (Trial) ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ
Rating :
e
eBook Subscription Clinical Collection (Trial)
e-Books จำนวนมากกว่า 3,800 เล่ม ด้านความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย user : chiangmai และ password : library@2562
Rating :
G
free-trial
Gale Lingo
ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น Level ต่างๆ จำนวน 11 ขั้น และยังแบ่งออกเป็น Unit และ Lesson ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนการตอบคำถาม ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละข้อ อาทิเช่น ดูคลิปหรือฟังเสียง แล้วตอบ, การจับคู่, การพิมพ์ตอบ, การคลิ๊กตัวเลือก และอื่นๆ มากมาย รวมทั้งยังมี Placement Test สำหรับวัดระดับ เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทราบระดับที่เหมาะสม โดยจะมีคะแนนและระดับที่แนะนำถูกจัดส่งไปให้ทราบทางอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะทางด้านการพูดอีกด้วย ผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยจะให้ผู้ใช้ได้บันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน แล้วระบบจะมีการแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของคำหรือประโยคที่ควรแก้ไขไว้ด้วยตัวอักษรสีแดง
M
Medical databases
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 35 ฐาน ทั้งที่บอกรับ, free databases และ ที่เปิดทดลองใช้ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rating :
S
Springer Materials
ฐานข้อมูลด้านวัสดุศาสตร์และด้านเคมี รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลสำคัญในสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2563
Rating :
T
Testing and Education Reference Center (TERC)
ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา ในส่วนของแบบทดสอบจะมีการจัดเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ High School, College, Career, Grad, และInternational ประกอบด้วยแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงเช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบให้ทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำ ให้ทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม หากผู้ใช้ต้องการสร้าง Resume ก็มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อสถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น
Rating :
The Economist Intelligence Unit (EIU)
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทรัพยากรด้านเศรษฐกิจและการวิจัยทางธุรกิจ ให้บริการข่าวสารเชิงลึกที่ถูกต้องและเป็นกลางสำหรับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานราชการ สถาบันทางการเงินและนักวิชาการจากองค์กรทั่วโลก ให้ข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 9 สิงหาคม 2563
Rating :
The Human Kinetics Library
ฐานข้อมูลที่ให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและด้านสุขภาพ รวมถึงการบริหาร การออกกำลังกาย ผ่านแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและวงการกีฬา ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และวิดีโอ (Video) ที่สามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลจากสำนักพิมพ์ด้านการออกกำลังกาย การฝึกและการกีฬา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 9 สิงหาคม 2563