ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า p53 antioncogene

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 TP53 gene mutation of lung cancer patients in Northern Thailand and its association with risk factors = การกลายพันธุ์ของยีน ทีพี53 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยง / Kanokkan Bumroongkit / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Genetic transformation
p53 antioncogene


Page : 1