ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Women in politics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Women's role in Politics as Reflected in the Novel Nayok Ying (Woman Prime Minister) by Thomma yantee = บทบาทสตรีทางการเมืองที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง นายกหญิงของทมยันตี / Tipawan Chansri-ngam / 2011 /Full Text
Subject
Women in politics
Prime ministers
Women in literature


Page : 1