ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Wine and wine making

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of ammoniacal nitrogen addition in wine fermentation = ผลของการเติมแอมโมเนียมไนโตรเจนในการหมักไวน์ / Witayapan Nantiyanon / 2006 /Full Text
Subject
Wine and wine making
Brewing
Fermented foods
2 The Use of potential Thai woods in wine aging = การใช้ไม้ไทยที่มีศักยภาพในการบ่มไวน์ / Pasu Pramokchon / The 2013 /Full Text
Subject
Wine and wine making
Woods


Page : 1