ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Watersheds -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity of benthic diatoms during 2011-2012 for water quality index establishment of Wang River = ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 เพื่อการจัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้าของแม่น้ำวัง / Surakit Nakkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Water quality -- Thailand, Northern
Watersheds -- Thailand, Northern
2 Economic value evaluation of forest plantation and montane forest ecosystems for restoration of highland head watershed in northern Thailand = การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศป่าปลูกและป่าดิบเขาเพื่อการฟื้นฟูที่ต้นน้ำที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย / Kanitta Satienperakul / The 2013 /Full Text
Subject
Forest conservation -- Thailand, Northern
Watersheds
Ecology


Page : 1