ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Water, Underground

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Groundwater recharge calculation of Chiang Mai basin using water-table fluctuation method = การคำนวณปริมาณการเติมน้ำบาดาลของแอ่งเชียงใหม่โดยใช้วิธีการปรับตัวของระดับน้ำบาดาล / Sirirat Uppasit / 2004 /Full Text
Subject
Groundwater
Water, Underground -- Chiangmai
2 Hydrogeology of groundwater resource at the Mae Hae Royal Project Development Center, Mae Chaem District, Chiang Mai Province = สภาพอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Eakjumroen Jundee / 2004 /Full Text
Subject
Hydrogeology
Water, Underground
3 Isotopic and geochemical characters of some northern Thailand geothermal system = ไอโซโทปและลักษณะทางธรณีเคมีของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคเหนือของประเทศไทยบางแหล่ง Lian Tansakul / Liang Tansakul / Unversity 1987 /Full Text
Subject
Water, Underground -- Thailand, Northern
Geothermal resources -- Thailand, Northern
Reservoirs -- Thailand, Northern


Page : 1