ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Wallichia siamensis, Arecaceae

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diversity, ecology and phylogeny of fungi associated with thai dwarf fishtail palm = ความหลากหลายของสายพันธุ์ ระบบนิเวศน์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราที่อยู่ร่วมกับปาล์มเต่าร้างหนู Iman Hidayat / Iman, Hidayat / 2009 /Full Text
Subject
Wallichia siamensis, Arecaceae
Fungi
Fungal diseases of plants


Page : 1