ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Volcanism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Mineralogy and genesis of precious stone deposits in Cenozoic volcanic terranes of Lop Buri province = วิทยาแร่และการเกิดของแหล่งรัตนชาติในพื้นที่หินภูเขาไฟมหายุคซีโนโซอิกบริเวณจังหวัดลพบุรี / Kanyarat Khotchanin / 2004 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources
Mineralogy
Volcanism


Page : 1