ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Volatile organic compounds -- Analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Retention indices of volatile compounds in some local fruits = ดรรชนีรีเทนชันของสารประกอบที่ระเหยได้ในผลไม้ท้องถิ่นบางชนิด / Khidakarn Tanadechtimapud / 2008 /Full Text
Subject
Volatile organic compounds
Volatile organic compounds -- Analysis


Page : 1