ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Vitiligo

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a nanovesicular formulation entrapped with tyrosinase DNA plasmid for topical vitiligo gene therapy = การพัฒนาตำรับถุงขนาดนาโนที่เก็บกักพลาสมิดดีเอ็นเอไทโรซิเนสเพื่อใฃ้ทางผิวหนังสำหรับรักษาโรคด่างขาวด้วยยีนบำบัด / Narinthorn Khositsuntiwong / The 2012 /Full Text
Subject
Gene therapy
Vitiligo
Skin -- Diseases


Page : 1