ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Vegetable gardening

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evalution of antioxidant and antiglycation activities in culinary plants = การประเมิณฤทธิ์ของสารต้านออกซิเดชันและต่านไกลเคชันในพืชสวนครัว / Khwanta Kaewnarin / 2014 /Full Text
Subject
Vegetables
Vegetable gardening
Antioxidant


Page : 1