ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Vascular endothelial growth factor

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Expression of vascular endothelial growth factor during nurse cell formation in trichinella spiralis and trichinella pseudospiralis infections = การแสดงออกของวาสคูลาร์เอ็นโดทีเลียลโกรทแฟกเตอร์ระหว่างการสร้างเนิร์สเซลล์ในการติดเชื้อ trichinella spiralis และ trichinella pseudospiralis / Pathamet Khositharattanakool / Graduat 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Vascular Endothelial Growth Factors
Trichinella spiralis
J5 protein, Trichinella pseudospiralis
2 The Contribution of expression and secretion of vascular endothelial growth factor on tumor progression = การสนับสนุนของการแสดงออกและการหลั่งของ Vascular endothelial growth factor ต่อการพัฒนาของมะเร็ง / Onusa Wattananupong / 2004 /Full Text
Subject
Vascular endothelial growth factor
Neoplasms


Page : 1