ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Urinary calcalculi

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การสร้างวิถีวิกฤตของผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร / จันทนา ตาลาคุณ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสกลนคร
นิ่วกระเพาะปัสสาวะ -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Nursing
Urinary calcalculi


Page : 1