ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Uplands -- Laos

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Transforming shifting cultivation and diversifying livelihoods of an upland peasant community in Luang Prabang Province, Lao PDR = การปรับเปลี่ยนการทำไร่แบบย้ายที่และการสร้างความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของชุมชนเกษตรบนพื้นที่สูงในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว / Dexanourath Seneduangdeth / 2006 /Full Text
Subject
Shifting cultivation -- Laos
Uplands -- Laos


Page : 1