ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Universal coverage

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Universal coverage
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
การรับรู้
2 ความคิดเห็นต่อการให้บริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / นฤมล คำเหลือง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ประกันสุขภาพ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Universal Health Care Coverage Program
Medical care -- Chiang Rai
Public health


Page : 1