ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Unit method of teaching

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Engaging mathayom suksa 3 students in multiple intelligences-based activities to promote English language skills and self-directed learning = การให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ Mary Ceres Porto Brunia / Brunia, Mary Ceres Porto / 2007 /Full Text
Subject
English language
Multiple intelligences
Unit method of teaching


Page : 1