ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Uncertainty

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Exponential stability of uncertain switched system with time-varying delay = เสถียรภาพเลขชี้กำลังของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Eakkapong Duangdai / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Uncertainty -- Mathematical models
2 Uncertainty and coping of hospitalized acute myocardial infarction patients Chen Xianhua / Chen, Xianhua / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Myocardinal infarction -- Patients -- China
Stress (Psychology)
Uncertainty


Page : 1