ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tutors and tutoring -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Tutoring and Thailand's education reform = การกวดวิชากับการปฏิรูปการศึกษาของไทย / Anusara Sirimongkol / 2005 /Full Text
Subject
Tutors and tutoring -- Thailand
Education -- Thailand -- Research
Student -- Thailand -- Research


Page : 1