ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Trees Reprduction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Reproductive ecology and propagation of fig trees (ficusspp.) as framework trees for forest restoration = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นในสกุลมะเดื่อไทร (Ficus spp.) เพื่อเป็นพรรณไม้โครงสร้างสำหรับการฟื้นฟูป่า / Cherdsak Kuaraksa / 2012 /Full Text
Subject
Trees Reprduction


Page : 1