ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Transformations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Baer-Levi semigroups of partial transformations = กึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วน / Boorapa Singha / 2011 /Full Text
Subject
Semigroups
Transformations groups
2 Matrix transformations between vector-valued of sequence spaces / Orawan Tripak / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
3 Matrix transformations of vector-valued sequence spaces Chanan sudsukh / Chanan Sudsukh / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
4 Phase transformations in lead barium zirconate ceramics / Theerachai Bongkarn / 2005 /Full Text
Subject
Lead barium zirconate
Ceramics
Phase transformations
5 Phase transition in normal and relaxor ferroelectric materials = การเปลี่ยนวัฏภาคในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบรีแลกเซอร์ / Nattaya Tawichai / 2011 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Phase transformations
Ceramics
6 Some invariant properties of Mobius transformations / Chokchai Viriyapong / 2001 /Full Text
Subject
Mobius transformations
Transformations (Mathematics)
7 Suborbital graphs of linear fractional transformation groups on the hyperbolic plane = กราฟออร์บิทัลย่อยของกรุปการแปลงเศษส่วนเชิงเส้นบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลา / Wanchalerm Promduang / The 2015 /Full Text
Subject
Geometry, Differential
Transformations (Mathematics)
8 Transformation of Hue traditional garden houses in Hue Citade Area, Vietnam = การเปลี่ยนแปลงของบ้านล้อมสวนพื้นถิ่นในเขตกำแพงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม / Ngoc Tung Nguyen / 2007 /Full Text
Subject
Landscape architecture
Transformations
Gardens


Page : 1