ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Tonle Sap Lake (Cambodia)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Access to fishery resources and the survival strategies of Vietnamese Fishers Within the Informal Economy of Tonle Sap Lake, Cambodia = สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรปลาและกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดของชาวประมงเวียดนามภายใต้เศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการในทะเลสาบ ทอนเลสาบประเทศกัมพูชา / Theavy Chhom / The 2013 /Full Text
Subject
Fishery resources -- Cambodia
Fishers -- Cambodia
Tonle Sap Lake -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
2 Contested legitimation of access to fisheries : a case study of everyday practices among fishers in Tonle Sap Lake, Cambodia / Chiep Piseth / 2001 /Full Text
Subject
Fisheries -- Cambodia
Fishery policy -- Cambodia
Lake ecology -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
Tonle Sap Lake (Cambodia)


Page : 1