ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tissue plasminogen activator

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of human tissue plasminogen activator (t-PA) production in bacterial system / Chatchai Tayapiwatana / 2001 /Full Text
Subject
Tissue plasminogen activator
Circulating anticoagulants
Myocardial infarction
Tissue plasminogen activator
Myocardial infarction


Page : 1