ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tilapia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of sex reversal method for Thai red tilapia (Oreochromis niloticus x oreochromis mossambicus) by using 17 a - methyltestosterone, Fluoxymesterone and mesterolone hormones = การพัฒนาวิธีการเปลี่ยนเพศปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยใช้ฮอร์โมน 17 อัลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน ฟลูออกซีเมสเตอโรนและเมสเตอรโดรโลน Karavit Petchjul / Keravit Petchjul / 2004 /Full Text
Subject
Tilapia


Page : 1