ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tiatanium Dioxide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Synthesis of Tiatanium Dioxide-Zinc Oxide Nanocomposites and Zinc Titanate by microwave radiation and calcination = การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิงก์ออกไซด์และซิงก์ไทเทเนตโดยรังสีไมโครเวฟและแคลซิเนชัน / Jirapong Arin / 2012 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Tiatanium Dioxide


Page : 1