ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Thai language -- Translating into English

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Thai-English translation strategies in Being Thailand column in Kinnaree magazine = กลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Being Thailand ในนิตยสารกินรี / Nipaporn Udomsom / The 2010 /Full Text
Subject
Thai language -- Translating into English


Page : 1