ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tendons -- Anatomy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของเอ็นที่ทอดผ่านอยู่ในช่องทางด้านหลังของข้อมือช่องที่หนึ่ง = A Study on the anatomical features of the tendons contained in the first extensor compartment of the wrist / อัจฉรา ผะอบเหล็ก / 2526 /Full Text
Subject
เอ็นกล้ามเนื้อ -- วิจัย
Dissertations, academic -- Anatomy
Tendons -- Anatomy & histology


Page : 1