ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Telomerase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Identification of actyive compounds in ginger extract that inhibits telomerase expression and activity = การพิ สูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์จากขิงที่ยับยั้งการแสดงออกและการทำงานของเทโลเมอเรส / Navakoon Kaewtunjai / 2011 /Full Text
Subject
Ginger
Plants, medicinal (Ginger)
Telomerase
2 Non-radioactive telospot technique for screening of telomerase inhibitors = เทคนิคเทโลสปอตที่ปราศจากสารรังสีสำหรับการคัดกรองหาสารยับยั้งเทโลเมอเรส / Pak Thaichana / Gradute 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Telomerase
3 Telomerase inhibition by perylene dirivatives and ginger extract / Thanachai Taka / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Telomerase
Plants extract (Ginger)
Telomerase enzymes
Plant extracts


Page : 1