ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Television programs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Flouting maxims in Television advertisements for Non-Alcohlic beverages = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ทางโทรทัศน์ / Saikwan Panomkwan / 2013 /Full Text
Subject
Advertising -- Television programs
Advertising
2 Regionalization through media consumption: the consumption of Thai and Filipino soap operas among Vietnamese audiences = การสร้างความเป็นภูมิภาคผ่านการบริโภคสื่อ: การบริโภคละครไทยและฟิลิปปินส์ของผู้ชมชาวเวียดนาม Nguyen Thi Tu Anh / Nguyen, Thi Tu Anh / The 2015 /Full Text
Subject
Television programs
Theater -- Philippines
Theater -- Thailand
Consumer behavior -- Vietnamese


Page : 1