ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Teachers, Foreign

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genealogy of foreign teachers and english education development discourse of Thai State for being a part of ASEAN community = วงศาวิทยาว่าด้วยครูต่างชาติและวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน / Wilaiwan Wannachotphawet Quinn / school 2015 /Full Text
Subject
Education
Teachers, Foreign


Page : 1