ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Tannase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and characterization of Tannase from Aspergillus niger 56MS1 = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของแอนไซม์แทนเนสจากเชื้อ Aspergillus niger 56MS1 / Malaiporn Duangban / 2007 /Full Text
Subject
Biotechnology
Tannase
Enzymes
2 Screening of fungi and optimization of conditions for tannase production / Phichayaphorn Aryuman / 2003 /Full Text
Subject
Tannase
Tannins
Fungi
Soils -- Chiang Mai


Page : 1